Mer om oss

Minideon är ett föräldrakooperativ på Ideonområdet, du hittar vårt vita hus med den härliga trädgården utmed cykelvägen bakom ßeta-huset. Vi har plats för 31 barn fördelade på två avdelningar. På Kalaskulan finns barn från 1-3 år och på Bushuset finns barn mellan 3-6 år.


Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi arbetar efter förskolans läroplan. Där står det bl.a: att förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande integreras. "Den ska också vara rolig, trygg och lärorik". Detta tycker vi ska gälla för såväl barn som personal. Vi vill att barnen ska få rika upplevelser med sig i livet. Därför erbjuder vi en bred pedagogisk verksamhet med både planerade aktiviteter, rutiner och mycket egen lek.


Den som en gång har lärt sig leka, bär med sig det hela livet. Leken är en förutsättning för att klara livets påfrestningar. I leken fantiserar barnet bland annat om vad det varit med om och upplevt. I leken utvecklas motoriken, hjärnan, språket, de sociala färdigheterna, emotionella känslan, barnets identitet och barnets kognitiva utveckling. För att möjliggöra långa ostörda lekpass har vi reserverat dagar och tid för den egna leken.
© 2017 Minideon Ekonomiskförening. Alla rättigheter reserverade.
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång