Köanmälan

Det går inte att skicka anmälan till kommunen då Minideon är en privat förskola. Köanmälan görs direkt genom formuläret nedan.


Antagningsregler

1. Anmälan ska ske skriftligen till Minideon.

2. Styrelsen beslutar om antagning.

3. Barnet måste vara fött innan anmälan tas emot.

4. Barnet måste ha fyllt ett år innan antagning sker. Undantag från detta kan ske endast genom enskilt beslut av styrelsen.

5. Syskonförtur, barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds
plats före andra barn. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma
kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går
före yngre.

6. Om erbjuden plats inte kan utnyttjas bibehålles köplaceringen och platsen erbjuds till nästa i turordningen.

7. Om du vill kan du som föräldraledig även begära ett uppehåll med att utnyttja ditt barns plats i förskolan. Du betalar då inte någon avgift för platsen, men kan enbart begära uppehåll en gång för varje barn eller syskon.

Anmäl uppehåll på blanketten "Ändra vistelsetid".

Barn till föräldralediga kan, om förälder så önskar, begära uppehåll med att utnyttja platsen och betalar då ingen avgift. Placering inom kommunal barnomsorgsverksamhet kan inte påbörjas
eller avslutas med uppehåll.

Barn som lämnar sin plats för uppehåll under föräldraledigheten garanteras plats på samma
förskola när de kommer tillbaka.

Barn som lämnar sin plats för uppehåll under föräldraledigheten har förtur till kommunal
pedagogisk omsorg (familjedaghem) i samma område. Yngre syskon har förtur till plats på
samma förskola och kommunal pedagogisk omsorg (familjedaghem eller familjedaggrupp).
För att kunna påbörja uppehåll måste barnet ha en placering sedan minst 2 månader.

Uppehåll kan endast begäras en gång för varje barn/syskon. Uppehållet ska omfatta minst 2
månader. Avgiftsfri månad kan endast vara hel kalendermånad.

Debitering av hel månadsavgift sker den månad barnet lämnar sin plats respektive kommer
tillbaka till platsen.

8. Medlemskap i föreningen kan behållas även då förälder/föräldrar inte längre uppfyller kraven för att bli medlemmar.

9. Uppsägning av plats och medlemskap sker skriftligen minst tre månader i förväg.

© 2017 Minideon Ekonomiskförening. Alla rättigheter reserverade.
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång