Avdelningar

På Minideon har vi två avdelningar, kalaskulan för åldrarna 1 - 3 och bushuset för åldrarna 3 - 6.

           Kalaskulan                                                  Bushuset

På Kalaskulan finns de mindre barnen, från ca ett år upp till ca tre år. Här är vi tre pedagoger som utifrån läroplanen arbetar med barns lärande på ett roligt och lekfullt sätt . Under inskolningen arbetar vi mycket för att varje barn (och förälder) ska känna sig trygg i gruppen.

Varje morgon tas barnen emot utomhus och beroende på väder så stannar vi ute olika länge, vi lyssnar på barnen och kan lätt ha vår verksamhet både ute och inne. Både barn och pedagoger tycker om att vara ute mycket och vi har en stor fin gård med bl a många fruktträd, bärbuskar och en pulkabacke.Vi har samling varje dag och då tar vi fram vår samlingsmatta, i samlingen bekräftar vi varje barn genom att vi räknar alla kompisar, vi sjunger mycket och berättar sagor. Gymnastik och skapande har vi varje vecka. När vi har skapande får vi använda oss av alla möjliga material och barnen får möjlighet att prova sig fram. Några gånger per termin går vi på utflykt bl a till 4H-gården, biblioteket eller en kort promenad i vår närmiljö. Vi ger även den fria leken mycket utrymme genom att vi lyssnar på barnen och ger dem tid att leka. Välkomna till oss.

Vid ca tre års ålder byter man avdelning till Bushuset, där man blir kvar tills man fyller sex år. Här har vi plats för 18 barn och vi är tre pedagoger, förskollärare och barnskötare. Vi börjar varje dag med utelämning och vi är ute en stor del av förmiddagen. Vissa dagar har vi planerad verksamhet som vi går in och har i små grupper, barnen har också möjlighet att komma och säga till när de vill gå in. Vi har också mycket verksamhet ute såsom gymnastik, skapande, samling och vi har en snick som vi använder också.

Vi främjar lek och rörelse, vi har gymnastik varje vecka och varannan vecka går vi till Delphinen och badar med hela gruppen. Vi arbetar också mycket med miljö, där vi bl a fyller vår skrinda och går till återvinningscentralen för att sortera och pratar om varför vi sorterar och om att vi måste vara rädda om våra saker. Vi ger oss också iväg på utflykter, det kan vara skogen med matsäck, till en närliggande 4-hgård eller biblioteket. Musik och drama är också viktiga ingredienser i vår verksamhet vi sjunger och spelar instrument. Vi arbetar utifrån det individuella barnet och lägger stor vikt vid den sociala utvecklingen och vi arbetar mycket med hur man är mot varandra.

Vår underbara gård och omgivning

© 2017 Minideon Ekonomiskförening. Alla rättigheter reserverade.
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång