Köanmälan

Det går inte att skicka anmälan till kommunen då Minideon är en privat förskola. Köanmälan görs direkt genom formuläret nedan.


Antagningsregler

1. Föreningen erbjuder i första hand plats åt barn med förälder/föräldrar verksamma inom företag på Ideon i Lund men även övriga föräldrar välkomna med ansökan.

2. Anmälan ska ske skriftligen till Minideon.

3. Styrelsen beslutar om antagning.

4. Barnet måste vara fött innan anmälan tas emot.

5. Barnet måste ha fyllt ett år innan antagning sker. Undantag från detta kan ske endast genom enskilt beslut av styrelsen.

6. Barn antages i den ordning som de har anmälts med företrädesrätt för barn till förälder/föräldrar verksamma inom företag på Ideon i Lund. Om flera barn har samma anmälningsdatum tillämpas lottdragning.

7. Syskonförtur tillämpas. Antagning sker enligt 4, 5 och 6.

8. Om erbjuden plats inte kan utnyttjas bibehålles köplaceringen och platsen erbjuds till nästa i turordningen.

9. Om förälder vid syskons födelse väljer att ta hem redan placerat barn, gäller efter förnyad anmälan ursprungligt anmälningsdatum för placering på förturslistan.

10. Medlemskap i föreningen kan behållas även då förälder/föräldrar inte längre uppfyller kraven för att bli medlemmar.

11. Uppsägning av plats och medlemskap sker skriftligen till ordförande minst tre månader i förväg.

12. Om barnet tillhör annan kommun än Lund ska förälder/föräldrar se till att barnets hemkommun beviljar ersättning motsvarande Lunds kommuns bidrag.