Föräldrakooperativ

Minideon förskola är ett föräldrakooperativ där vi som föräldrar säkerställer att våra barn får det bästa i allt från personal, mat och miljö både inomhus och utomhus.

För dig som vill engagera dig i ditt barns förskola och följa med i utvecklingen från start så finns Minideons förskola. Du får möjlighet att på nära håll se hur ditt barn fungerar på förskolan, samtidigt som du får en inblick i den dagliga verksamheten. Du kan också göra din röst hörd och påverka Minideon i en riktning som du tror är bättre för barnen.

Förutom att arbeta i den dagliga verksamheten, ordnar Minideon dessutom inne- och utedagar där barnens miljö på olika sätt förbättras. Målning, plantering och rensning av rabatter, byte av lekstuga, lagning av grindar är sånt som förekommer ute. Inne är det målning, städning, lagningar och allt annat som ordnas till.

Att ha sitt barn på Minideon innebär rent pratiskt att du dels får tillgång till en förskoleplats, men också att du blir medlem i den ekonomiska förening som står bakom Minideon. Medlemsskapet innebär att du får rösträtt på Minedeons årsmöte (stämma), att du har tillgång till styrelsens protokoll och allt annat som finns i en förening. Men för föräldrakooperativet ska fungera väl krävs det tyvärr lite regler som beskriver vad man måste göra för att verksamheten ska fungera på bästa sätt. Dessa kallas för arbetsplikt.